Tài Liệu Các Đề thi kinh tế lượng có lời giải

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Môn học: KINH TẾ LƯỢNG
Lớp: 05QK1 + 06QB (Năm học 2007 – 2008)

Bài tập số 1: MÔ HÌNH HỒI QUI

Ngày phát: Thứ Ba, ngày 18 tháng 03 năm 2008
Ngày nộp: Thứ Ba, ngày 08 tháng 04 năm 2008


Câu 1: (10điểm) Trong các mô hình sau mô hình nào không phải là mô hình hồi quy:
1. Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + + kXki + ui
2. Yi = 1 + 2(X2i)2+ 3X3i + + kXki + ui
3. Yi = 1 + 2X2i + 3(X2i)2 + ui
4. Yi = 1 + 2X2i + (3X3i)2 + + kXki + ui
5. Yi = 1 + 2log(X2i) + 3log(X3i) + + klog(Xki) + ui
6. log(Yi) = 1 + 2X2i + 3X3i + + kXki + ui
7. Yi = 1 + 2X2i + log(3)X3i + + kXki + ui
8. Yi = 1 + 2X2i + 32X2i + + ui
9. Yi 2 = 1 + 2X2i + 3 + ui
10. Yi = 1 + 2X2i + 3X3i + 4X2iX3i + ui

Câu 2: (70điểm) Xem xét dữ liệu về tiêu dùng thịt gà ở Mỹ giai đọan 1960 đến 1982 được trình bày trong file Table 7.9 thuộc bộ dữ liệu của Gujarati (hoặc file chicken demand). Trong đó:
Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)
X2 = thu nhập khả dụng bình quân đầu người (USD)
X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
X4 = Giá bán lẻ của thịt bò (cent/pound)
X5 = Giá bán lẻ của thịt heo (cent/pound)
X6 = Giá bán lẻ bình quân có trọng số của thịt bò và thịt heo (cent/pound)
1. Phần kiến thức thống kê: (10điểm) Hãy tính các giá trị thống kê cơ bản cho từng biến trên, bao gồm:
 Số lần quan sát (n)
 Trung bình
 Trung vị
 Yếu vị
 Giá trị lớn nhất
 Giá trị nhỏ nhất
 Khoảng
 Phương sai
 Độ lệch chuẩn
 Hệ số biến thiên
 Hệ số tương quan
2. Phần hồi quy đơn biến và Excel (15điểm)
Xét hai biến:
Y = lượng thịt gà tiêu thụ bình quân đầu người (pound)
X3 = Giá bán lẻ của thịt gà (cent/pound)
Với mức ý nghĩa 10%, các anh/chị hãy, Dùng Excel
a) Vẽ đồ thị phân tán điểm cho tập dữ liệu từ đó xác định đường hồi qui giữa
b) Xác định các tham số , và giải thích ý nghĩa của nó
c) Hảy kiểm định giả thuyết cho rằng biến X3 có ảnh hưởng đến biến Y.
 

Attachments

#2
Cái đề này có lời giải không cho mình xin với.Lớp mình vừa nhận 1 đề y chang vậy.Ad có bài giải cho mình xin với,cám ơn nhiều ạ
 
Khuyến mãi vps
Top