Tài Liệu Cẩn thận với gian lận bảo hiểm

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Gian lận bảo hiểm (GLBH) là hành vi gian dối
không trung thực được thực hiện nhằm chống lại
DNBH để thu lợi bất chính. Hành vi GLBH có thể
được thực hiện trong quá trình tiến hành BH bởi
các bên khác nhau, bao gồm chủ sở hữu hợp
đồng BH/đơn BH, bên thứ ba đòi DNBH bồi
thường, môi giới BH, đại lý BH, các tổ chức và cá nhân chuyên cung ứng các dịch vụ
tư vấn đòi bồi thường BH . Chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin về GLBH để bạn
đọc tham khảo.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top