Tài Liệu Bảo hiểm nhân thọ và quan hệ công chúng trong bảo hiểm nhân thọ

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
  1. Tổng quan về bảo hiểm nhân thọ
    1. Sơ lược quá trình ra đời và phát triển của bảo hiểm nhân thọ
      1. Khái niệm về bảo hiểm nhân thọ
Bảo hiểm nhân thọ (BHNT) là một quỹ dự trữ tài chính dài hạn được đóng góp bởi số đông người nhằm chia sẻ rủi ro cho một số ít người. Quỹ dự trữ tài chính do công ty bảo hiểm nhân thọ quản lý với mục đích đầu tư sinh lợi và chi trả cho khách hàng khi hết hạn hợp đồng hay khi có những rủi ro thuộc phạm vi bảo hiểm xảy ra.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top