Tài Liệu Bảng phụ lục trị số dung sai - lắp ghép : TCVN 2244-99_TCVN 2245-99,Sinh viên được mang bảng phụ lục

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
[TABLE="class: itemDisplayTable"]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Tựa đề: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Bảng phụ lục trị số dung sai - lắp ghép : TCVN 2244-99_TCVN 2245-99,Sinh viên được mang bảng phụ lục này vào phòng thi không được ghi chép vào bảng phụ lục này.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Tác giả: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Nguyễn Hữu, Thường[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Từ khóa: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Phụ lục
Dung sai
Cơ khí[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Ngày phát hành: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]25-May-2010[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Series/Report no.: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Tp.Hồ Chí Minh
2009
54tr.[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD="class: metadataFieldLabel"]Tóm tắt: [/TD]
[TD="class: metadataFieldValue"]Cuốn sách cung cấp bảng phụ lục trị số dung sai lắp ghép theo tiêu chuẩn Việt Nam 2244-99, 2245-99 cho sinh viên ngành cơ khí.[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
 
Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0
NP Tú Trinh Cơ Khí - Nhiệt Lạnh 0

Similar threads

#2
Ðề: Bảng phụ lục trị số dung sai - lắp ghép : TCVN 2244-99_TCVN 2245-99,Sinh viên được mang bảng phụ lục này vào phòng thi không được ghi chép vào bảng phụ lục này.

sao minh mua ma khong tai ve duoc
 
Khuyến mãi vps
Top