Tài Liệu Bản cam kết tham gia bhyt

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Kính gửi: BẢO HIỂM XÃ HỘI THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Đơn vị :
Địa chỉ : .
Điện thoại : Fax: Mobile:
Giá trị sử dụng từ: (ngày đầu của tháng đi nộp hồ sơ) đến (ngày cuối cùng của năm đó)
Đơn vị chúng tôi xin đảm bảo:
- Số lao động đăng ký tham gia BHYT là đối tượng đóng BHXH bắt buộc, thuộc danh sách lao động thường xuyên, lao động hợp đồng từ 03 tháng trở lên của đơn vị và đã tham gia đóng BHXH theo quy định của Nhà nước.
 

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top