Bài giảng thực tập ô tô Ngành: Công nghệ kỹ thuật ô tô

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Bài giảng thực tập ô tô ngành Công nghệ kỹ thuật ô tô: Biên soạn nội dung chính xác, đẩy đủ, hình ảnh rõ nét.


MỤC LỤC

Bài 1: NỘI QUY XƯỞNG, GIỚI THIỆU VÀ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỤNG CỤ 1
1.1. Nội quy xưởng thực tập: 1
1.2. Dụng cụ tháo, lắp. 1
1.2.1. Các loại clê. 1
1.2.2. Mỏ lết 4
1.2.3. Tuốc nơ vít (Tô vít) 5
1.2.4. Kìm 6
1.2.5. Búa 7
1.2.6. Tông, trục bậc 7
1.2.7. Vam 8
1.2.8. Lục lăng 8
1.2.9. Thiết bị nâng, hạ 8
1.3.Các loại dụng cụ đo kiểm 9
1.3.1. Panme 9
1.3.2. Thước cặp 11
1.3.3. Đồng hồ so 12
Bài 2. THÁO, LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH LY HỢP. 13
2.2. Tháo, kiểm tra, sửa chữa ly hợp. 15
2.2.1. Trình tự tháo ly hợp Zil130. 15
2.2.2. Kiểm tra, sửa chữa: 15
2.3. Trình tự lắp ly hợp. 21
2.4. Kiểm tra, điều chỉnh ly hợp. 22
2.4.1. Kiểm tra, điều chỉnh chiều cao bàn đạp. 22
2.4.2. Kiểm tra, điều chỉnh hành trình tự do bàn đạp. 22
2.4.3. Xả e: 24
2.4.4. Kiểm tra điểm cắt ly hợp 24
BÀI 3: THÁO, LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỘP SỐ CỦA ĐỘNG CƠ ĐẶT NGANG VÀ ĐẶT DỌC 26
3.1. Những hư hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục. 26
3.1.1. Hiện tượng nhảy số : 26
3.1.2. Hộp số làm việc có tiếng kêu: 26
3.1.3. Không vào số được hoặc vào số có tiếng kêu: 26
3.1.4. Hộp số bị nóng quá: 27
3.1.5. Hộp số bị chảy dầu : 27
3.2. Tháo, kiểm tra hộp số. 28
3.2.1. Trình tự tháo. 28
3.2.2. Kiểm tra. 38
3.2.3. Sửa chữa các chi tiết của hộp số. 41
3.3. Trình tự lắp. 42
Bài 4 : THÁO LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH CẦU XE 43
4.1. Hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, biện pháp khắc phục: 43
4.2. Trình tự tháo, kiểm tra, sửa chữa cầu chủ động. 44
4.2.1. Trình tự tháo. 44
4.2.2. Kiểm tra, sửa chữa. 49
4.3. Kiểm tra, điều chỉnh cầu chủ động, lắp. 52
4.3.1. Kiểm tra, điều chỉnh cầu chủ động. 52
4.3.2. Trình tự lắp. 55
Bài 5. THÁO, LẮP, KIỂM TRA, ĐIỀU CHỈNH TRUYỀN LỰC CUỐI CÙNG VÀ MOAYƠ BÁNH XE 57
5.1. Những hư hỏng, nguyên nhân, tác hại 57
5.2. Kiểm tra, điều chỉnh. 57
Bài 6.THÁO LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH, CHIA TAY LÁI TRONG HỆ THỐNG LÁI. 59
6.1. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống lái cơ khí 59
6.1.1. Những sai hỏng, nguyên nhân, tác hại 59
6.1.2. Tháo, kiểm tra. 60
6.1.2.1. Trình tự tháo. 60
6.1.3. Sửa chữa, lắp. 63
6.2. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống lái trợ lực thủy lực. 64
6.2.1. Hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, tác hại 64
6.2.2. Trình tự tháo, kiểm tra, sửa chữa hệ thống lái trợ lực thủy lực. 65
6.2.2.1. Trình tự tháo. 65
6.2.3. Sửa chữa, lắp hệ thống lái trợ lực thủy lực. 70
Bài 7. THÁO LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA, ĐIỀU CHỈNH HỆ THỐNG PHANH. 75
7.1. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phanh dầu. 75
7.1.1. Hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, tác hại 75
7.1.2. Trình tự tháo, kiểm tra. 76
7.1.3. Sửa chữa, lắp hệ thống phanh khí 82
7.2. Kiểm tra, sửa chữa hệ thống phanh khí 86
7.2.1. Hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, tác hại 86
7.2.2. Trình tự tháo, kiểm tra. 88
7.2.3. Trình tự lắp, điều chỉnh. 101
Bài 8. THÁO LẮP, KIỂM TRA, SỬA CHỮA HỆ THỐNG TREO. 106
8.1. Hiện tượng hư hỏng, nguyên nhân, tác hại 106
8.2. Trình tự tháo, kiểm tra hệ thống treo. 107
8.2.1. Trình tự tháo, kiểm tra. 107
8.2.2. Kiểm tra. 109
8.2.3. Bảo dưỡng, sửa chữa. Lắp hệ thống treo. 111
 

Attachments

Khuyến mãi vps
Top