Tài Liệu Bộ đề kiểm tra điều kiện học viện BCVT(Đề 2 Kinh tế chính trị)

NP Tú Trinh

Well-Known Member
#1
Một đề kiểm tra điều kiện trong bộ đề kiểm tra của Hệ đào tạo từ xa, HỌc viện bưu chính viễn thong.
Bộ đề thi gồm rất nhiều môn của các giáo viên trường học viện bưu chính viễn thông. Bộ đề này gồm các đề Kiểm tra điều kiện các bạn nhé. Các bạn tham khảo và có gì thác mắc thì pm vào inbox cho mình. Đề gồm nhiều version
Gồm các môn:
+ ANh văn
+chủ nghĩa Mac Lê nin
+Tin học đại cương
+ Toán cao cấp
+ .
Và các môn khác
 

Attachments

Thread starter Similar threads Forum Replies Date
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0
NP Tú Trinh NHĐT Kinh Tế 0

Similar threads

Khuyến mãi vps
Top