Tài khoản 334 – Phải trả người lao động.

0
2Tài khoản 334 – Phải trả người lao động.
Tài khoản 334 – Phải trả người lao động.
Hướng dẫn cách định khoản Tài khoản 334 – Phải trả người lao động theo thông tư 200. Tài khoản 334 là gì?, Chúng tôi hướng dẫn các bạn cách sử dụng tài khoản 334, tài khoản 334 là gì, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung tài khoản, bài tập tài khoản 334 – phải trả cho người lao động. Tài khoản này dùng để phản ánh các khoản phải trả và tình hình thanh toán các khoản phải trả cho người lao động của doanh nghiệp về tiền lương, tiền công, tiền thưởng, bảo hiểm xã hội và các khoản phải trả khác thuộc về thu nhập của người lao động.
Điều 53. Tài khoản 334 – Phải trả người lao động.

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/tong-hop

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here