Sử dụng chức năng Text to column trong Excel▷ Xem thêm “Thành thạo Excel trong 7 ngày”:
▷ Xem thêm “Tự động hoá Excel và báo cáo với VBA”:

▷ Video được cung cấp miễn phí bởi
▷ Facebook Page:
Tách dữ liệu, tách số (giá mặt hàng), tách số lượng và nhiều thứ khác từ 1 cột thành nhiều cột.
(hãy like và chia sẻ sau khi xem video)

▷ Khoá học Excel:
▷ Khoá học VBA:
▷ Khoá học Google Sheet:
▷ Khoá học Word:

▷ Video được cung cấp bởi
▷ Facebook Page:
▷ Facebook Group:

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/mobile

Share: