SQL-14A: Ràng buộc PRIMARY KEY trong SQL Server.

5
1Trong bài này chúng ta sẽ tìm hiểu và thực hành sử dụng ràng buộc primary key để tạo khóa chính cho bảng khi tạo bảng bằng lệnh truy vấn sql, đồng thời thực hiện tạo khóa, loại bỏ khóa, đặt tên cho khóa chính thông qua lệnh alter table create constraint và drop constraint. Hướng dẫn SQL cơ bản và nâng cao. Triệu Thân Channel-let’s grow together!

Nguồn: https://freecode.com.vn/

5 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here