OOP (7-2015) – Buổi 24 – Game Flappy BirdLink download tài liệu học của buổi học:
—————————————————————————————
– Tác giả: Nguyễn Việt Nam Sơn.
– Facebook:
– Skype: nguyenvietnamson
– Số điện thoại liên lạc: 01267666702
– Fanpage học lập trình:
– Nhận dạy kèm lập trình [C/C++/C#/Java/Mobile/Game/Web …] chi tiết xem tại:

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/cong-nghe-ai

Share: