Lỗi Hàm Sum Bằng 0 Trong ExcelDo nhập sai dữ liệu hoặc là lỗi tham chiếu vòng (Circular Reference) gây ra vòng lặp bất tận khiến cho excel không thể xử lý được dẫn đến trả kết quả là 0. Lỗi này khá phổ biến trong excel,

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: