Lấy email – số điện thoại tạo đối tượng quảng cáo trên Facebook

0
1Bạn có thể lấy email, số điện thoại từ file UID trên quangcaouidfb.com sau đó tạo đối tượng quảng cáo trên facebook. Đồng thời, mình cũng hướng dẫn…

Nguồn: https://freecode.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here