[Lập trình plugin TP Weather] – Phần 1 – Sơ lược Action & Filter hookPhần 1 của serie Lập trình plugin Dự báo thời tiết (TP Weather).
Diễn giả: Ân Vũ (Qhonline.info)

Phần này, tác giả sẽ giới thiệu sơ lược về Action và Filter Hook trong WordPress, đây là khái niệm rất quan trọng khi lập trình trong WordPress để có thể chỉnh sửa hay can thiệp vào mã nguồn của WordPress mà không phải sửa code trực tiếp.

Xem thêm Action & Filter:
Xem tại ThachPham:

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: