Lập trình Android với NodeJS: Gửi và lưu trữ file – Giới thiệuLoạt video hướng dẫn gửi và lưu trữ file từ thiết bị Android lên server NodeJS.
Trích từ khóa học lập trình Android và Node.js tại trung tâm đào tạo tin học Khoa Phạm.

1. Giới thiệu
2. Cấu hình server Node.js, kết nối Android với server
3. Gửi và lưu trữ hình ảnh từ thiết bị Android lên server
4. Xử lý vấn đề trùng filename
5. Xử lý sự kiện chụp hình và chọn hình
6. Xử lý vấn đề chất lượng hình ảnh
7. Đọc ảnh từ server về thiết bị Android
8. Ghi âm và lưu file lên server
9. Đọc âm thanh từ server về thiết bị Android
10. Lấy file bất kỳ từ server về thiết bị Android

Github :
Khóa học Node.js :
Khóa học Android :

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/cong-nghe-ai

Share: