Khai báo y tế toàn dân trên thiết bị di động | QTVThay vì truy cập trang tokhaiyte.vn, người dân có thể khai báo sức khỏe qua app NCOVI trên các thiết bị di động.

* Website:
* Điện thoại: 0203.3518752
* Email: baodientu.qtv@gmail.com

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: