Hướng dẫn cài đặt cấu hình "điểm truy cập" APN truy cập internet 3G

10
1MẠNG MOBIFONE

3G/GPRS
Name: Mobifone 3G
APN: m-wap
Username: mms
Password: mms
APN type: để trống

MMS
Name: Mobifone MMS
APN: m-i090
username: mms
password: mms
MMSC:
MMS Proxy: 203.162.21.114
MMS Port: bỏ trống
APN type: mms

=======================================
MẠNG VINAPHONE

3G/GPRS
Name: Vinaphone 3G
APN: m3-world
Usernam: mms
Password: mms
APN type: để trống

MMS
Name: Vinaphone MMS
APN: m3-mms
username: mms
password: mms
MMSC:
MMS Proxy: 10.1.10.46
MMS Port: 9201
APN type: mms

=======================================
MẠNG VIETTEL

3G/GPRS
Name: Viettel 3G
APN: v-internet
APN type: để trống

MMS
Name: Viettel MMS
APN: v-mms
MMSC:
MMS Proxy: 192.168.233.010
MMS Port: 8080
APN type: mms

******************************
1. Cấu hình 3G Viettel

APN: e-connect (nếu là sim 3g chuyên dụng) hoặc v-internet (nếu là sim di động kích hoạt 3g)
user: để trống
pass: để trống

Dial Number (Nếu cần): *99#

2. Cấu hình 3G Mobifone

APN: m-wap
user: mms
pass: mms

Dial Number (Nếu cần): *99#

3. Cấu hình 3G Vinaphone

APN: m3-world
user: mms
pass: mms

Dial Number (Nếu cần): *99#

4. Cài đặt cấu hình 3G Vietnamobile

APN: internet
user: để trống
pass: để trống

Dial Number (Nếu cần): *99#

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/windows

10 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here