[Học lập trình ARM STM32F103] Lập trình hiển thị LCD 16×2Series học lập trình ARM STM32F103
Bài 6: Hướng dẫn lập trình hiển thị hình ảnh lên LCD 16×2 thần thánh với kit STM32F103RCT6 do bạn Tùng Nguyễn thực hiện
Nếu bạn dùng các dòng chip khác thì có thể cấu hình thay đổi chip lúc ban đầu cấu hình cubeMX nhé. Còn lại thì không đổi
Link tải file .txt để thực hiện lập trình:
Link tải CubeMX:
Link tải STM Studio:
Link tải code:

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: