Hàm lọc giá trị trong nhiều sheet và trả về mảng tự động | Hàm BS_VLOOKUP

4
1Công thức tìm kiếm giá trị trong nhiều sheet và trả về mảng giá trị tìm được với Excel là vấn đề cực kỳ khó khăn. Tuy nhiên với phương pháp học Báo cáo động trong Excel Add-in A-Tools ứng dụng hàm BS_VLOOKUP, BS_ARRAY2D thì chỉ một dòng lệnh ngắn gọn là xong!
(*) Kiến thức hay tại:

Nguồn: https://freecode.com.vn/

4 COMMENTS

  1. Nếu các bạn muốn tìm và lọc theo cột (chiều ngang) thì xem hướng dẫn hàm BS_Hlookup trong bộ add-in A-Tools này tại đây
    https://www.youtube.com/watch?v=gDC5sEux1Qs

  2. A ơi cho e hỏi e muốn lấy dữ liệu từ nhiều sheet nhưng khi in lại in theo dữ liệu của từng sheet nữa thì làm thế nào ạ?ví dụ " công vụ" sheet kinh doanh, và công vụ của sheet nhà máy…. Thì làm thế nào ạ?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here