Hàm làm tròn Round,Hàm And,Hàm Or (P1)

28
1Mục Tiêu:Hàm làm tròn Round
Hàm And,Hàm Or

TỔNG HỢP VIDEO HỌC PHOTOSHOP MIỄN PHÍ FULL

TỔNG HỢP VIDEO HỌC COREL MIỄN PHÍ FULL

Gửi bạn các video học Excel và chúc bạn thành công.nếu có gì thắc mắc
thì gọi cho mình 0933008831 mình sẻ giúp đở.Hoặc qua Face :

Bài 1: Giới Thiệu Chương Trình Microsoft Excel

Bài 2: Hàm Điều Kiện IF

Bài 3: Hàm Tròn Round,Hàm And ,Hàm Or

Bài 4: Các Hàm Cắt Chuỗi LEFT-RIGHT-MID Hàm SumIf

Bài 5: Hàm Int,Hàm Mod,Hàm Do Tìm Vlookup

Bài 6: Hàm Value,Hàm Vlookup

Bài 7: Hàm Hlookup

Bài 8: Ôn Tập Hàm Vlookup,Hlookup

Bài 9: Sử Dụng Chức Năng Advanced Filter Để Rút Trích Dử Liệu

Bài 10: Hàm Index,Hàm Match,Hàm Dsum

Bài 11: Bài Tập Ôn Tổng Hợp

Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (P1)
Ôn Tập Kết Thúc Môn Và Giải Đề Thi (P2)

File bài tập Excel:
File Giải bài Tập Excel:
Flie Giải Bài Tập Theo Video:
File 10 Đề Thi Excel:
Flie Giải 10 Đề Thi Excel:

Lưu ý :khi xem hoặc dowload bài tập bạn nên để độ phân giải video là 1080 hp hoặc 720 hp để có thể đạt được chất lượng tốt nhất

Nguồn: https://freecode.com.vn/

28 COMMENTS

  1. NẾU CÁCH TÍNH ĐIỂM TRUNG BÌNH NHANH HƠN THEO EM CÓ THỂ DÙNG HÀM SUMPRODUC(COPY DÃY ĐIỂM, CỐ ĐỊNH SỐ TÍN CHỈ )/SUM( CỐ ĐỊNH SỐ TIN CHỈ)

  2. Cô làm sai về phần điểm cộng thêm trong bài 5 rồi (lớn hơn 72 nó sẽ hiểu là 73->74 sẽ được cộng)

  3. bai tap 3 ở phần điểm thêm. sau khi thực hiện hàm chỉ ra 0.75 nhưng số 0.5 thành 0 hết. why? help me….

  4. có ai giúp với khi sd công thức ở cột "điểm thêm" trong phần bai tap 3 số 0.75 ra nhưng số 0.5 thì thành 0 hết. Help me.

  5. có ai giúp với khi sd công thức ở cột "điểm thêm" trong phần bai tap 3 số 0.75 ra nhưng số 0.5 thì thành 0 hết. Help me.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here