Hàm Excel cơ bản và nâng cao – Hàm UPPER, LOWER và PROPER để viết hoa chữ cái đầu trong ExcelHướng dẫn cách sử dụng các hàm định dạng cho text UPPER, LOWER và PROPER để viết hoa cho chữ trong Excel.

Tại sao mình lại lồng ghép 3 hàm này lại với nhau, đơn giản vì chúng có đặc điểm chung với nhau:
– Hàm UPPER: Viết hoa toàn bộ kí tự
– Hàm LOWER: Viết thường toàn bộ kí tự
– Hàm PROPER: Viết chữ cái đầu

Ngoài ra, trong bài còn hướng dẫn cách sử dụng Flash Fill trong Excel để cải thiện tốc độ thao tác trong quá trình làm việc với Excel.

Bắt đầu nào!

Xem thêm:
————————————————————
Người hướng dẫn
VÕ MAI SANG
Tel: 0909756601
Email: sangvo2211@gmail.com
Facebook:
Youtube:

-~-~~-~~~-~~-~-
Please watch: “Hàm Excel cơ bản và nâng cao – Xóa khoảng trắng với hàm TRIM và kết hợp TRIM MATCH”

-~-~~-~~~-~~-~-

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: