Excel VBA – Get data from multi files (Lấy dữ liệu từ nhiều files)


Excel VBA – Get data from multi files (Lấy dữ liệu từ nhiều files)
Excel VBA – Get data from multi files
Excel VBA – Lấy dữ liệu từ nhiều files
Bạn có tin mình có thể lấy dữ liệu từ 100 files khác nhau, mỗi file 5k dòng chỉ trong vòng 25s?
Nếu làm thủ công thì bạn có đủ kiên nhẫn để mở từng file và lấy dữ liệu? và sẽ mất bao nhiêu thời gian để hoàn thành?
Bài toán:
– Tổng hợp dữ liệu điểm từ các môn (mỗi môn 1 file)
– Tổng hợp báo cáo tháng lấy dữ liệu hàng ngày ( mỗi ngày 1 file)
– Đại lý lớn tổng hợp dữ liệu từ các đại lý nhỏ (mỗi đại lý có 1 files)
…..

Đây là code để giải quyết 1 bài toán trong số đó. Nghe thì lớn đấy, nhưng xem xong clip thì thấy bình thường à. Hehe

FBPage:
Facebook:
Youtube:
Website:

Bạn để lại comment nếu có thắc mắc hoặc có vấn đề cần giải quyết
Nếu video hữu ích thì nhớ like để khuyến khích mình nhé
Bạn có thể SUBSCRIBE kênh mình tại đây:

Thanks for watching!
Please like, share and comment below.
Subscribe to my channel for more!

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: