Cố định tiêu đề bảng biểu ở tất cả trang khi in trong Excel 2003 | namloan

0
3Cố định một hàng, hoặc cột bất kỳ trên bảng tính excel 2003 ở tất cả các trang in, giúp trang in đẹp hơn và chuyên ngiệp hơn.
#gimheadetableexcel2003 #excel2003 # namloanchannel #namloan #FreezepanesExcel #codinhtieudebangbieuexcel

Nguồn: https://freecode.com.vn/

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here