Các lệnh phổ biến trong cmd cho dân lập trình phần 1Lệnh ipconfig : ipconfig/all
Lệnh Netstat : netstat [/a][/e][/n]
Lệnh Tracert : tracert ip/host
Giờ mình cập nhật thêm lệnh Ping :
ping ip/host/[/t][/a][/l][/n]
Chúc các bạn xem video vui vẻ . Thanks for watch

Nguồn: https://freecode.com.vn/

Share: