Buổi 2 [Lập trình Android] Xây dựng app My Lovely Place

2
2Học lập trình Android miễn phí với ứng dụng Mylovely Place, theo dõi lịch học tại đây:

Group học lập trình miễn phí:

Khoá học lập trình Android tại Khoa Pham:

Nguồn: https://freecode.com.vn/

2 COMMENTS

  1. cho em hỏi chỗ hàm getPlace(String placeId, String categoryId) tại sao cần categoryID, em nghĩ ko cần thiết vì bản chất, trong bảng Place thì placeId là primary key thì các id đã là luôn khác nhau, chỉ cần truyền placeId là ok rồi mà

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here