Bài 3: Lập trình GPIO cho Raspberry Pi – Nháy 8 LED đơn

9
2Bài học này giúp bạn nắm được:
1. Sự tương ứng giữa Sơ đồ chân trên board Raspberry Pi với thư viện wiringPi
2. Củng cố việc ghi nhớ các câu lệnh Linux
3. Sơ đồ nguyên lý nháy 8 LED đơn
4. Lập trình nháy 8 LED đơn

Download tài liệu tại:

Chi tiết tại:

Hotline: 0868.306.306

Nguồn: https://freecode.com.vn/

9 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here