★ LED TRÁI TIM ĐA MÀU RGB 1.0 (HIỆU ỨNG ĐẸP)Chúc Người Tôi Yêu Luôn Hạnh Phúc !
Hướng Dẫn:
Lập trình 8051 theo yêu cầu.
Contact: & 0762.422.000
Music:
*01. BT & Arty feat. Nadia Ali – Must Be The Love (Shogun Remix)
*02. Aly & Fila meet Roger Shah feat. Adrina Thorpe – Perfect Love

LED TRÁI TIM RGB 1.0:
LED TRÁI TIM RGB 2.0:
LED TRÁI TIM RGB 2.0.1:
LED TRÁI TIM RGB 3.0:
LED TRÁI TIM ĐƠN:
LED HÀO QUANG:
LED ĐỒNG HỒ:
LED CUBE 8x8x8 v1:
LED CUBE 8x8x8 v2:
LED CUBE 4x4x4:
LED MA TRẬN 32×8:
LED TRANG TRÍ NHÀ TĂM:
TETRIS GAME MATRIX RG 8×16:
LED QUẢNG CÁO:
LED NHÁY THEO NHẠC:
LED NGÔI SAO:

*Tổng Hợp LED Đẹp:
**Hướng Dẫn Tổng Hợp:

Nguồn: https://freecode.com.vn

Xem thêm bài viết khác: https://freecode.com.vn/mobile

Share: